Özelleştirme zamanlarında Rekabet Kurumu’na bildirim limiti 8 kat arttı

Özelleştirme yoluyla evrelerde Rekabet Kurumu’na bilidirim sayısı 8 kat artırıldı.

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan bildirimle, özelleştirme yoluyla devralmaların hukuksal geçerlilik kazanabilmeleri için, kuruma yapılacak ön bildirimlerde ve müsaade müracaatlarında 30 milyon olan hudut 250 milyon liraya çıkarıldı.

Buna göre  özelleştirme yolu ile devralmalarda mal ve hizmet üretimi 250 milyon lirayı aşmıyorsa, ihale şartnamesi kamuoyuna duyurulmadan evvel Rekabet Kurumu’na bildirme kuralı aranmayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bildirimin tam metni şöyle:

MADDE 1- 18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuksal Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve Müsaade Müracaatlarında Takip Edilecek Tarz ve Asıllar Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2013/2)’in 3 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “30 milyon” ibaresi “250 milyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Bildirim yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Bildiri kararlarını Rekabet Kurumu Lideri yürütür.

2013 tarihli bildirimin 3. müddesi şöyle:

MADDE 3 – (1) Bu Bildirim kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma süreçlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal yahut hizmet üretimine yönelik ünitenin cirosunun 30 milyon Türk Lirasını aşması halinde, ihale koşullarının kamuoyuna duyurulmasından evvel, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak, rekabetçi bir yaklaşım ile özelleştirme sonucu pazarda ortaya çıkacak sonuçlara ait genel ve 4054 sayılı Kanunun 7 nci unsuru kapsamında ortaya çıkabilecek mahzurlara ait spesifik ögelere ait değerlendirmeleri içerecek ve bu hususlarda ihale şartnamesinin hazırlığına temel olacak Rekabet Heyeti görüşünün alınması zaruridir. Cironun hesaplanmasında, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal yahut hizmet üretimine yönelik ünitenin bir mevzuat kararına dayalı olarak mahalli yönetimler de dahil kamu kurum yahut kuruluşlarına yaptığı satışlar dikkate alınmaz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.